மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

வெள்ளி, 14 டிசம்பர், 2012

Loving Couples - ஆதர்ச தம்பதிகள்Loving Couples 

                    ஆதர்ச தம்பதிகள் 

 12th Bhava Marital Pleasures

An article written by Jothidamamani M.Balasubramanian,M.A., Founder, VARA, Vellore-2, in 
JOTHIDA BOOMI, Tamil Astrological Magazine, Month September 2004 in page No.24.  
Scan copy published for the sake of Astrologers and person interested in Astrology

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக