மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

வியாழன், 6 டிசம்பர், 2012

Working Wife - மனைவி வேலைக்கு போவாளா ..?WORKING WIFE. . ?

                மனைவி வேலைக்கு போவாளா ..?

 10th Bhava house OF WIFE 

An article written by Jothidamamani M.Balasubramanian,M.A., Founder, VARA, Vellore-2, in 
JOTHIDA BOOMI, Tamil Astrological Magazine, Month  FEBRUARY - 2004 in page No.44.  
Scan copy published for the sake of Astrologers and person interested in Astrology1 கருத்து: